banner

Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt CS 130m3/ngày

1.1 Căn cứ theo hiện trạng và cơ sở thiết bị đã có sẵn của công ty chúng tôi lên phương án xử lý và cải tạo hệ thống theo sơ đồ công nghệ như sau:

Sơ đồ công nghệ cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

SDCN NTSH 130 m3 nhua tien phong

1.2 Các đơn vị công nghệ trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

- Ngăn tách dầu

- Ngăn điều hòa

- Cụm bể đề nito + bể hiếu khí

+ Bể đề nito

+ Bể hiếu khí

+ Bể Biofim

- Bể lắng lamen

- Bể chứa bùn

- Bể khử trùng

1.3 Một số nhận xét hoạt động của hệ thống xử lý

- Sau khi khảo sát hệ thống xử lý nước thải.

- Hệ thống bể tách rác, dầu mỡ chưa hiệu quả.

- Công nghệ được áp dụng là công nghệ AAO kết hợp lọc sinh học có sử dụng vật liệu mang vi sinh. Vật liệu mang vi sinh đang sử dụng là loại vật liệu cũ không còn đáp ứng được sự thay đổi về hàm lượng ô nhiễm của nước thải hiện tại (diện tích bề mặt 200 – 300 m2/m3 là thấp).

- Bể hiếu khí bị thủng đường phân phối khí

- Bể lọc sinh học không kiểm tra được hiện trạng

- Bể lắng hiện tượng bùn nổi nhiều, có bùn vàng và bùn đen

- Nước thải sau bể khử trùng còn nhiều cặn lơ lửng (SS) và COD, Amoni, Nitrat.

2. Phương án cải tạo chất lượng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 130 m3/ngày

- Nâng cấp, cải tạo chất lượng hệ thống xử lý nước thải về mặt chất lượng nước thải đầu ra (sau hệ thống xử lý) đạt theo QCVN về nước thải sinh hoạt 14:2008 và nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT.

- Hệ thống xử lý hoạt động ổn định với công suất: 130 m3/ngày.

- Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn đào tạo vận hành hệ thống xử lý cho cán bộ của công ty.

- Tận dụng tối đa các thiết bị có sẵn của hệ thống cũ (vẫn còn hoạt động tốt) để giảm chi phí.

- Thay thế cải tạo các hạng mục không hiệu quả, hỏng hóc không thể khắc phục.

3. Tham khảo cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

(chi tiết tham khảo bài viết: Cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất 130m3/ngày - cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại tp. Hải Phòng)

 

Thông tin liên hệ 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐẠI DƯƠNG XANH 
Địa chỉ: Số 8 Lê Quang Đạo - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật: 0243.564.2977
Hotline tư vấn: 0972.519.812
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.