banner
Xử lý nước thải chăn nuôi

Xử lý nước thải chăn nuôi (0)

Chăn nuôi ở Việt Nam có vị trí quan trọng trong ngành nông nghiệp. Các ngành nghề chăn nuôi có lượng phát thải lớn như: chăn nuôi lợn (lợn), bò, thủy sản, giống thủy sản, gia cầm …. Điều này đã gây ra một số hậu quả khi phát triển ngành chăn nuôi tự phát mà không có xử lý môi trường như: ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm sông hồ, ô nhiễm không khí (mùi hôi thối phát tán diện rộng) điều đó gây không ít áp lực lên ngành môi trường, các ban quản lý địa phương có trang trại.

1. Đặc điểm chăn nuôi tại Việt Nam

Chăn nuôi Việt Nam nói chung từ hình thức chăn nuôi nông hộ quy mô nhỏ, hình thức chăn nuôi công nghiệp tập trung theo trang trại và doanh nghiệp tư nhân đã hình thành và phát triển mạnh mẽ. Cụ thể tính đến năm 2010 Việt Nam có:

-       Lợn: chiếm vị trí quan trọng nhất trong cn thịt lợn chiếm gần 80% tổng sản lượng thịt
tổng số lợn là 27,3 tr con

-       Bò sữa: 115 nghìn

-       Bò thịt: 6,1 triệu con

-       Trâu: 2,88 triệu con

-       Dê: 1,4 triệu

-       Cừu: 78.800 con

Chiểm tỷ lệ lớn nhât và phát sinh nhiều ô nhiễm môi trường cả về nước thải, khí thải là chăn nuôi lợn.

2. Thành phần nước thải chăn nuôi lợn

Nước thải chăn nuôi lợn là hỗn hợp bao gồm nước thải từ phân, nước tiểu của lợn và nước tắm rửa cho lợn, vệ sinh chuồng trại. Nước thải chứa nhiều vi khuẩn, ấu trùng, giun sán, gây ra nhiều nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người.

Theo thống kê kết quả khảo sát của trang trại lợn có quy mô trên 1000 con cho thấy, mỗi ngày 1 con lợn trung bình tiêu thụ từ 15-60 lít nước.  Lượng nước thải trung bình là 25 lít/con. Ngoài ra, lượng phân của lợn thị trường được ước tính là 2,7 kg/con/ ngày, không tách ra nhưng thải ra cùng nước vệ sinh chuồng vào bể chứa biogas. Hiện nay, hầu hết các trại nuôi lợn đều không tiến hành thu gom và xử lý riêng các chất thải rắn. Phân lợn, thức ăn dư thừa, nước tiểu và nước vệ sinh đều được xử lý bằng bể biogas. Điều này dẫn tới nồng độ ô nhiễm nước thải là rất cao

Chỉ tiêu đặc trưng của nước thải chăn nuôi lợn

TT Chỉ tiêu Hàm lượng
1 pH 7.23 - 8.07
2 COD 2561 - 5028 mg/l
3 BOD5 1664 - 3268 mg/l
4 SS
5 N-NH3 304 - 471 mg/l
6 N-tổng 512 - 594 mg/l
7 P-tổng 13.8 - 62 mg/l

 (Kết quả đo tại phòng thí nghiệm khoa Môi Trường, trường ĐH Bách Khoa TpHCM)

Kết quả phân tích của Viện Công nghệ Môi trường Hà Nội năm 2012 tại một số trang trại chăn nuôi lợn ở Khu vực miền Bắc cho thấy nước thải chăn nuôi lợn có nồng độ ô nhiễm COD, Ni-tơ, Amoni và SS cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn nước thải cho phép.

Thành phần nước thải ở một số trại lợn khu vực phía bắc

pH

T0C

COD

(mg/l)

T-N

(mg/l)

N-NH4+

(mg/l)

T-P

(mg/l)

SS

(mg/l)

Vĩnh Phúc 7,32 29 4590 967,3 870 295 9520
Hưng Yên 7,87 30,5 3584 202 158 54,9 1880
Thái Bình 7,3 30 2575 425 425 102 800
Hà Nội 7,5 32 7219 247 237 120 3200

(Viện Công nghệ Môi trường, 2012)

3. Công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi lợn

Hiện nay, có rất nhiều công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi được áp dụng tại Việt Nam bao gồm ủ phân, công nghệ biogas, hồ sinh học,... trong đó biogas giúp kiểm soát mùi hôi, giảm hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải, và sử dụng biogas làm nhiên liệu. Mặc dù một số trang trại áp dụng các biện pháp xử lý nước thải kết hợp các công nghệ khác nhau nhưng chất lượng sau xử lý vẫn không đạt quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi.

QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi

QCVN nuoc thai chan nuoi

Công nghệ mới xử lý nước chăn nuôi lợn của Công ty TNHH CNMT ĐẠI DƯƠNG XANH giúp tiết kiệm diện tích, cho hiệu quả cao

Dựa vào kinh nghiệm thực tiễn, công nghệ xử lý vi sinh được cải thiện so với công nghệ truyền thống chúng tôi đưa ra được quy trình xử lý nước thải chăn nuôi, giết mổ lợn như sau.

Nước thải >>> Tách rác >>> Bể biogas >>>Bể điều hòa >>> Bể lắng, tách bùn >>> Bể vi sinh >>> Bể xử lý sinh hóa >>> khử trùng >>> thải ra môi trường/ hồ sinh học

Sau các bước xử lý chính, về cơ bản nước thải đã đạt tiêu chuẩn theo QCVN.

Tham khảo hệ thống xử lý nước thải giết mổ lợn tại Vũ Thư - Thái Bình

Thông tin liên hệ 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐẠI DƯƠNG XANH 
Địa chỉ: 484 Trường Chinh - Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật: 0243.564.2977
Hotline tư vấn: 0972.519.812
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn