banner
Thiết bị xử lý nước cấp

Thiết bị xử lý nước cấp (24)

(1 Vote)

HỆ THỐNG LỌC VÀ XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP

CÔNG SUẤT LỌC 1000M3 – NGÀYĐÊM

ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ:

(1 Vote)

HỆ THỐNG LỌC VÀ XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT LỌC 800M3 - NGÀYĐÊM

ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ:

(1 Vote)

HỆ THỐNG LỌC VÀ XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT LỌC 600M3 - NGÀYĐÊM

 

ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ:

(1 Vote)

HỆ THỐNG LỌC VÀ XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT LỌC 500M3 - NGÀYĐÊM

ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ:

(1 Vote)

HỆ THỐNG LỌC VÀ XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP

CÔNG SUẤT LỌC 400M3 – NGÀYĐÊM

 ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ:

 

 

(1 Vote)

HỆ THỐNG LỌC VÀ XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP

CÔNG SUẤT LỌC 300M3 – NGÀYĐÊM

ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ:

 

(1 Vote)

HỆ THỐNG LỌC VÀ XỬ LÝ NƯỚC CẤP CÔNG NGHIỆP

CÔNG SUẤT LỌC 200M3 – NGÀYĐÊM

ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ:

(1 Vote)

Giá bán:

  • Thiết bị làm mềm CTT 400: 11.200.000 Đ (SỬ DỤNG VAN TAY)
  • Thiết bị làm mềm CTT i 400: 14.200.000 Đ (SỬ DỤNG AUTOVALE)
(1 Vote)

Giá bán:

(1 Vote)

Giá bán:

  • Thiết bị làm mềm CTT 300:   5.240.000 Đ (SỬ DỤNG VAN TAY)
  • Thiết bị làm mềm CTT i 300: 8.240.000 Đ (SỬ DỤNG AUTOVALE)
(1 Vote)

Giá bán:

  • Thiết bị làm mềm CTT 250: 3.500.000 Đ (SỬ DỤNG VAN TAY
  • Thiết bị làm mềmCTT i 250: 6.500.000 Đ (SỬ DỤNG AUTOVALE)
(1 Vote)

Giá bán:

(1 Vote)

BỘ THIẾT BI LỌC NƯỚC MÁY TỔNG SINH HOẠT TOÀN NHÀ DÀNH CHO GIA ĐÌNH

HỆ THỐNG THIẾT BỊ LỌC NƯỚC CTH 1465

 

GIÁ BÁN:

(1 Vote)

BỘ THIẾT BI LỌC NƯỚC MÁY TỔNG SINH HOẠT TOÀN NHÀ DÀNH CHO GIA ĐÌNH - NHÀ XƯỞNG

HỆ THỐNG THIẾT BỊ LỌC NƯỚC CTH 1354

GIÁ BÁN:

 

(1 Vote)

BỘ THIẾT BI LỌC NƯỚC MÁY TỔNG SINH HOẠT TOÀN NHÀ DÀNH CHO GIA ĐÌNH

HỆ THỐNG THIẾT BỊ LỌC NƯỚC CTH 1252 A, CTH 1252 B và CTH 1252 C 

 

GIÁ BÁN:

(1 Vote)

BỘ THIẾT BI LỌC NƯỚC MÁY TỔNG SINH HOẠT TOÀN NHÀ DÀNH CHO GIA ĐÌNH

HỆ THỐNG THIẾT BỊ LỌC NƯỚC CTH 1054

 

GIÁ BÁN:

(1 Vote)

BỘ THIẾT BI LỌC NƯỚC MÁY TỔNG SINH HOẠT TOÀN NHÀ DÀNH CHO GIA ĐÌNH

HỆ THỐNG THIẾT BỊ LỌC NƯỚC CTH 0844 (A, B, C)

 

GIÁ BÁN:

(0 votes)
Page 1 of 2